Φροντιστήριο "π"

Ιδιαίτερα Μαθήματα

 Idiaitera_mathimata

Το φροντιστήριο “π” προσφέρει τη δυνατότητα προγράμματος ιδιαιτέρων μαθημάτων εκτός τμήματος σε μαθητές που το επιθυμούν.

Διαμορφώνεται τότε ξεχωριστό, ατομικό πρόγραμμα με τους καθηγητές του φροντιστηρίου για το, ή τα μαθήματα που επιλέγουν.

Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, παρέχεται υποστήριξη σε όλους τους μαθητές μας με επιπλέον ώρες διδασκαλίας, για την κάλυψη οποιoνδήποτε αναγκών.