Φροντιστήριο "π"

Διαγωνίσματα

               exams2        clock

Στο φροντιστήριο “π” πιστεύουμε πως ο καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για τις τελικές γραπτές Εξετάσεις κάθε σχολικής χρονιάς είναι η εξάσκηση.

Με γνώμονα αυτό οργανώνονται σε όλα τα μαθήματα συχνά τεστ σε ύλη μικρής έκτασης, καθώς επίσης και κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων. Συγκεκριμένα:

Γυμνάσιο – Α’ Λυκείου – Β’ Λυκείου

  • 1ος (χειμερινός) κύκλος διαγωνισμάτων: διαρκεί από τον Οκτώβρη έως το Δεκέμβρη.
  • 2ος (εαρινός) κύκλος διαγωνισμάτων: διαρκεί από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο.
  • 3ος (τελικός) κύκλος διαγωνισμάτων: διαρκεί από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο.

Τα διαγωνίσματα διαρκούν 2 ώρες το καθένα και διεξάγονται Κυριακές πρωί στον χώρο του φροντιστηρίου.

Γ’ Λυκείου

  • 1ος (τέλη Αυγούστου): Οι μαθητές της Γ’ Λυκείου επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές τους εξετάζονται με καθημερινά διαγωνίσματα στην ύλη της καλοκαιρινής προετοιμασίας όλων των μαθημάτων.
  • 2ος (χειμερινός 1) κύκλος διαγωνισμάτων: διαρκεί από τον Οκτώβριο έως το Νοέμβριο.
  • 3ος (χειμερινός 2): κύκλος διαγωνισμάτων: διαρκεί από το Νοέμβριο έως τον Ιανουάριο.
  • 4ος (εαρινός) κύκλος διαγωνισμάτων:  διαρκεί από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάρτιο.
  • 5ος (προσομοίωσης) κύκλος διαγωνισμάτων:  διαρκεί από το Μάρτιο μέχρι το Απρίλιο.

Τα διαγωνίσματα διαρκούν 3 ώρες το καθένα και διεξάγονται Κυριακές πρωί στον χώρο του φροντιστηρίου.