Φροντιστήριο "π"

Δικαίωμα Διδασκαλίας σε Αποφοίτους 7 Τμημάτων

 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 148/4-12-2017 (ΦΕΚ 193/Α/13-12-2017) δίνονται δικαιώματα διδασκαλίας σε αποφοίτους επτά τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

1. Οι απόφοιτοι του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ4, ειδικότητας Βιολόγων.

2. Οι απόφοιτοι του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής, εντάσσονται σε κλάδους κλάδου εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανάλογα με την κατεύθυνση που παρακολούθησαν:

α. Οι απόφοιτοι το πτυχίο των οποίων αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση της Δημόσιας Οικονομικής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.

β. Οι απόφοιτοι το πτυχίο των οποίων αναγράφει ότι παρακολούθησαν την Κατεύθυνση των Δημοσίων θεσμών, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ13 Νομικών και Πολιτικών Επιστημών.

3. Οι απόφοιτοι του τμήματος Βιολογικής Γεωργίας του TEI Ιονίων Νήσων εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.12 Φυτικής Παραγωγής.

4. Οι απόφοιτοι του τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.17 Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

6. Οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εντάσσονται στον κλάδο εκπαι δευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ09 Οικονομολόγων.

7. Οι απόφοιτοι του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (πρώην «Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης») της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής εντάσσονται στον νεοιδρυθέντα κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ41-Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα 148/4-12-2017 σε μορφή pdf : pd_149_2017_Dikaiomata_Apofoiton