Φροντιστήριο "π"

Γενικό Λύκειο

H δομή του Νέου Προγράμματος Σπουδών Γενικού Λυκείου

Οι μαθητές στην Α’ Λυκείου παρακολουθούν κοινά μαθήματα και λαμβάνουν γνώσεις Γενικής Παιδείας.

Η πορεία εξειδίκευσής των μαθητών αρχίζει στη Β’ Λυκείου με 2 Ομάδες Προσανατολισμών:

  • 1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
  • 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.

Στη Γ’ Λυκείου η εξειδίκευση αυξάνεται σε 4 Ομάδες Προσανατολισμών:

  • 1η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών.
  • 2η Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
  • 3η Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας.
  • 4η Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομικών-Πολιτικών-Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών.
ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟA’ ΛΥΚΕΙΟΥ

 Neo Lykeio_2


ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟΒ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Neo Lykeio_3

 

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟΓ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Neo Lykeio_4