Φροντιστήριο "π"

Νέο Λύκειο – Πανελλήνιες 2018-19

Α. Το σύστημα Πανελληνίων 2018-19.

Το πρόγραμμα των μαθητών που φοιτούν στην Γ΄ τάξη λυκείου διαμορφώνεται σε 3 ομάδες  προσανατολισμού:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας
  • Σπουδών Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν εβδομαδιαίως 32 ώρες μαθήματα, από τις οποίες οι 15 θα αφορούν τα μαθήματα Προσανατολισμού και οι 17 τα μαθήματα Γενικής Παιδείας. Σε κάθε ομάδα σπουδών θα διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα Προσανατολισμού ως υποχρεωτικά, τα οποία όμως δεν θα είναι όλα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

mathimata

3. ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

kateu8ynseis

( Σύνολο: 15 ώρες)

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Για το απολυτήριο της Γ’ Λυκείου οι μαθητές θα εξεταστούν μόνο στα 4 μαθήματα της ομάδας Α:

  1. Νέα Ελληνικά -Νεοελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Λογοτεχνία,
  2. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής,
  3. Ιστορία
  4. Βιολογία

Στη συνέχεια οι μαθητές της Γ Λυκείου θα έχουν στη διάθεσή τους περίπου μια εβδομάδα κενό μέχρι να ξεκινήσουν τη μάχη για τις πανελλαδικές εξετάσεις

 

Ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά ένας μαθητής, θα έχει πρόσβαση στις σχολές ενός από τα παρακάτω 4 επιστημονικά πεδία:

 

και όσον αφορά τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί, ο κάθε μαθητής θα έχει μια από τις εξής δυνατότητες:

  • να δώσει εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιος για τις σχολές που αντιστοιχούν σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.
  • να δώσει εξετάσεις σε πέντε (5) μαθήματα και να είναι υποψήφιος για τις σχολές δύο Επιστημονικών Πεδίων. Το 5ο μάθημα στο οποίο θα επιλέξει προαιρετικά να εξεταστεί θα μπορεί να είναι είτε κάποιο από τα (ήδη διδασκόμενα) μαθήματα Προσανατολισμού της Ομάδας Σπουδών που παρακολουθεί, είτε κάποιο μάθημα Γενικής Παιδείας.

 

Οι σχολές Παιδαγωγικών σπουδών είναι προσβάσιμες από κάθε επιστημονικό πεδίο για όλους τους υποψηφίους.

 

Συγκεντρωτικά, οι επιλογές των υποψηφίων παριστάνονται στα παρακάτω διαγράμματα:

 

                               

Σημείωση: αν κάποιος μαθητής επιλέξει ως εξεταζόμενο κάποιο από τα μαθήματα που σημειώνονται με αστερίσκο (*), η πρόσβασή του στο αντίστοιχο πεδίο θα γίνεται με μειωμένα μόρια)

Παράδειγμα 1. Ένας μαθητής των Ανθρωπιστικών Σπουδών επιθυμεί να έχει πρόσβαση μόνο στις σχολές των Ανθρωπιστικών κ΄ Νομικών σπουδών (σχολές του 1ου πεδίου). Τότε, εκτός από τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα της ομάδας του θα εξεταστεί σε ένα ακόμη μάθημα που θα του δώσει πρόσβαση στο πεδίο αυτό, και τα μαθήματα στα οποία τελικά θα εξεταστεί θα είναι τα εξής:

Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά.

Παράδειγμα 2. Μαθητής των Ανθρωπιστικών Σπουδών επιλέγει να διεκδικήσει εισαγωγή αποκλειστικά στις σχολές Παιδαγωγικών Σπουδών. Επιλέγει λοιπόν να εξεταστεί σε τέσσερα (4) συνολικά μαθήματα, τα  Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Μαθηματικά Γενικής Παιδείας.

Παράδειγμα 3. Μαθητής των Ανθρωπιστικών Σπουδών επιλέγει να αποκτήσει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία από τα τρία που του δίνει δυνατότητα ο κύκλος που έχει επιλέξει, το 1ο και το 3ο. Τότε θα εξεταστεί σε πέντε (5) μαθήματα πανελλαδικά, τα:

Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Βιολογία Γενικής Παιδείας,

με την εισαγωγή του στο 3ο πεδίο να γίνεται σε κάθε περίπτωση με μειωμένα μόρια σε σχέση με τους μαθητές των Θετικών Σπουδών που θα επιλέξουν σχολές του 3ου πεδίου.

 

Β. Οι συντελεστές βαρύτητας

Ι. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

syntelestes_1

ΙΙ. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

syntelestes_2

ΙΙΙ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

syntelestes_3

Γ. Υπολογισμός Μορίων

Η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξαρτάται μόνο από την επίδοση του κάθε μαθητή στα 4 ή 5 μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά και όχι στη βαθμολογία του σχολείου. Ο τρόπος που θα υπολογίζονται τα μόρια από τους βαθμούς σε κάθε μάθημα ακολουθεί τον παρακάτω κανόνα:

ma8imata

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέγει ένα συνδυασμό Ομάδας Προσανατολισμού – Επιστημονικού Πεδίου με συντελεστές βαρύτητας 1,3 και 0,7 (Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας 1 και 2), το σύνολο των μορίων υπολογίζεται από τη σχέση:

ypologismos-moriwn

Όπου:

Γ.Β.Π. =  Γενικός Βαθμός Πρόσβασης = Μέσος όρος 4 μαθημάτων που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο.

Μ.Α.Β.1 =  Βαθμός Πρόσβασης 1ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

Μ.Α.Β.2 =  Βαθμός Πρόσβασης 2ου Μαθήματος Αυξ. Βαρύτητας.

episthmes_ygeias

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέγει ένα συνδυασμό Ομάδας Προσανατολισμού – Επιστημονικού Πεδίου με συντελεστές βαρύτητας 0,9 και 0,4 (πρόσβαση στις Επιστήμες Υγείας εκτός κατεύθυνσης Θετικών Σπουδών), το σύνολο των μορίων υπολογίζεται από τη σχέση:

ypologismos-moriwn_2

Ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 18.600 αντί για 20.000 μόρια, γι’αυτό και τέτοια επιλογή αναφέρεται ως επιλογή με μειωμένα μόρια.

5_ma8hmata

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να διευρύνει τις επιλογές του σε σχολές 2 Επιστημονικών Πεδίων, τότε μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί σε 5 μαθήματα. Τα μόριά του θα υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε ένα επιστημονικό πεδίο από τα 4 μαθήματα που θα αντιστοιχούν στο καθένα, με τις σχέσεις που περιγράφονται παραπάνω. Συνεπώς, ο υποψήφιος θα συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο.

εδώ υπολογίζετε τα μόριαcalculation-1