Φροντιστήριο "π"

Νέο Σύστημα – Πανελλήνιες 2019-20

Α. Η Νέα Β’ Λυκείου 2018 – 2019

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Β’ Λυκείου (τον Ιούλιο 2019), όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται* να συμπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης (μηχανογραφικό) με τις 10* προτιμήσεις Τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν.

Με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών και τον αριθμό εισακτέων που θα έχει αποφασιστεί ανά Τμήμα, θα προκύψει ένας αριθμός Τμημάτων για τα οποία ο αριθμός των προτιμήσεων θα είναι ίσος ή μικρότερος από τον αριθμό εισακτέων. Αυτά τα Τμήματα, στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπολείπεται των διαθέσιμων θέσεων, ονομάζονται «Τμήματα ελεύθερης πρόσβασης» (ΤΕΠ).

Τα υπόλοιπα Τμήματα, δηλαδή εκείνα στα οποία ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, ονομάζονται «Τμήματα πρόσβασης μόνο με πανελλαδικές εξετάσεις» (ΤΠΠΕ).

Λίγες μέρες αργότερα, ο μαθητής ενημερώνεται για το ποιες από τις προτιμήσεις του αντιστοιχούν σε ΤΠΠΕ και ποιες σε ΤΕΠ. Από το σύνολο των δηλώσεων θα προκύψουν:

 • Αυτές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται ένα τουλάχιστον ΤΕΠ και
 • Αυτές στις οποίες όλα τα Τμήματα είναι ΤΠΠΕ.

Οι μαθητές της κατηγορίας (2) – από τις προτιμήσεις τους στη δήλωση του Ιουλίου δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ:

 • θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Οι μαθητές της κατηγορίας (1) – έχει προκύψει τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου:

 • τον Φεβρουάριο στα μέσα της Γ’ Λυκείου δηλώνουν αν θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ή αν προτιμούν να εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ που είχαν συμπεριλάβει στην αρχική τους δήλωση. Η δήλωση του Φεβρουαρίου είναι οριστική και δεσμευτική.

Συγκεκριμένα, ένας μαθητής που είχε τουλάχιστον ένα ΤΕΠ στη δήλωση του Ιουλίου μπορεί

(α) να επιλέξει εισαγωγή σε ΑΕΙ μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, χάνοντας το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιο από τα ΤΕΠ που είχε δηλώσει ή,

(β) να επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ* που είχε συμπεριλάβει στη δήλωση του Ιουλίου, οπότε εισάγεται στο Τμήμα αυτό, με μόνη προϋπόθεση την απόκτηση του απολυτηρίου της Γ΄ Λυκείου.

Τονίζεται ότι, μετά την οριστικοποίηση των επιλογών του Φεβρουαρίου δε μπορεί να γίνει καμιά περαιτέρω αλλαγή.

Για τους μαθητές που διάλεξαν να εισαχθούν σε ΤΕΠ χωρίς πανελλαδικές δε θα υπάρχει δυνατότητα μετεγγραφής.

* Να σημειωθεί ότι οι μαθητές που δε θα υποβάλουν την Α΄ δήλωση του Ιουλίου χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ή χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις για τη χρονιά αυτή.

* Ο αριθμός 10 είναι ενδεικτικός. (Αναλύσεις δείχνουν ότι δεν θα είναι ούτε πολύ μεγαλύτερος ούτε πολύ μικρότερος)

 

Στα Τμήματα που απαιτούν την εξέταση κάποιου ειδικού μαθήματος (ξένες φιλολογίες, Τμήματα με σχέδιο, ΤΕΦΑΑ κτλ.) η εξέταση του ειδικού μαθήματος θα γίνεται μόνο σε πανελλαδικές εξετάσεις ανεξαρτήτως αν ο υποψήφιος έχει επιλέξει την εισαγωγή του μέσω ΤΕΠ ή πανελλαδικών εξετάσεων. Συνεπώς αν κάποια από τα εν λόγω Τμήματα προκύψει ότι ανήκουν στα ΤΕΠ μετά την Α’ δήλωση, οι υποψήφιοι οι οποίοι τα έχουν δηλώσει και θέλουν να εισαχθούν σε αυτά χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις, θα έχουν την υποχρέωση να εξετάζονται πανελλαδικά μόνο στα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και να επιτυγχάνουν την ελάχιστη απαιτούμενη επίδοση, ώστε να ένα εξασφαλίσουν την είσοδό τους στα εν λόγω Τμήματα με το απολυτήριο τους.

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την όλη διαδικασία:

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Β. Η Νέα Γ’ Λύκείου

  Το πρόγραμμα των μαθητών που θα φοιτήσουν στη γ΄ τάξη λυκείου τη σχολική χρονιά 2019-2020 διαμορφώνεται σε 4 ομάδες  προσανατολισμού και κατόπιν σε 4 επιστημονικά πεδία:

 • Ανθρωπιστικών Σπουδών
 • Θετικών Σπουδών
 • Σπουδών Υγείας
 • Σπουδών Οικονομίας κ΄ Πληροφορικής.

Οι μαθητές θα παρακολουθούν εβδομαδιαίως 29 ώρες μαθήματα, από τις οποίες οι 18 θα αφορούν τα μαθήματα Προσανατολισμού και οι 11 τα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

*τα  μαθήματα  Νεοελληνική  Γλώσσα  και  Νεοελληνική  Λογοτεχνία ενοποιούνται στο μάθημα Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, το οποίο  είναι εξεταζόμενο για όλους τους υποψηφίους.

 

4 ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ : 6 ώρες ανά μάθημα ( Σύνολο: 18 ώρες )

*το  μάθημα  των  Αρχών  Οικονομικής  Θεωρίας  εμπλουτίζεται  με  περιεχόμενο  που  σχετίζεται με την κοινωνική διάσταση της Οικονομίας.

(Αναφέρεται επιπλέον 1 ώρα ανά μάθημα για συνεργασία με τον εκπαιδευτικό)

 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι γραπτές ενδοσχολικές  απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου θα γίνονται στα 4 εξάωρα μαθήματα (3 Προσανατολισμού + Νεοελ. Γλώσσα),  τα  ίδια  στα  οποία  θα  εξετάζονται  στη  συνέχεια  όσοι  επιλέξουν  να  συμμετάσχουν  στις  πανελλαδικές εξετάσεις.

Συνεπώς οι υποψήφιοι θα  εξετάζονται  στα  4 παραπάνω μαθήματα τόσο για το απολυτήριο όσο και για την εισαγωγή τους στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση.

Ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά ένας μαθητής, θα έχει πρόσβαση στις σχολές ενός από τα παρακάτω 4 επιστημονικά πεδία:

 

4 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι σχολές Παιδαγωγικών σπουδών είναι προσβάσιμες από κάθε επιστημονικό πεδίο για όλους τους υποψηφίους.

 

  Γ. Υπολογισμός Μορίων

Οι  συντελεστές  βαρύτητας  καταργούνται  και  όλα  τα  μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα.

Η πρόσβαση στη τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εξαρτάται κατά 90% από την επίδοση του κάθε μαθητή στα 4 μαθήματα που θα επιλέξει να εξεταστεί πανελλαδικά και 10% στη βαθμολογία του σχολείου. Ο τρόπος που θα υπολογίζονται τα μόρια περιγράφεται παρακάτω.

Βαθμός Απολυτηρίου

 • Για την  αναβάθμιση  των  ενδοσχολικών  εξετάσεων θα πραγματοποιείται  συνεργατική  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων. Συγκεκριμένα, τα σχολεία θα χωριστούν σε ομάδες, ανά Δήμο στις μεγάλες πόλεις και ανά Νομό στην επαρχία.
 • Τα θέματα σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα θα προετοιμάζονται από ομάδα διδασκόντων όλων των σχολείων  ανά  ομάδα  και  το  τελικό  διαγώνισμα  θα  προκύπτει  μετά  από  κλήρωση  ομάδας  θεμάτων  μέσα  από  ένα  μεγαλύτερο  πλήθος.
 • Τα θέματα  θα  στέλνονται  ηλεκτρονικά  στους  μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης ομάδας και η εξέταση θα είναι δίωρη. Επιτηρητές θα  είναι  οι καθηγητές  των  δημόσιων  σχολείων αλλά  διαφορετικής ειδικότητας από  την ειδικότητα των καθηγητών του εξεταζόμενου μαθήματος. Στα ιδιωτικά σχολεία οι επιτηρητές θα είναι ένας  από  το  δημόσιο  σχολείο  και  ένας  από  το  ιδιωτικό  σχολείο.
 • Τα γραπτά των  μαθητών, αφού  καλυφθούν τα ονόματα, θα βαθμολογούνται από καθηγητή άλλου σχολείου.

 

Για τα 4 γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα: ο βαθμός θα προκύπτει με βαρύτητα 40% για την τελική  ενδοσχολική  εξέταση  και  60%  για  τον  βαθμό  των  δύο  τετραμήνων.

 Για  τα  άλλα  μαθήματα:  ο  τελικός  βαθμός  θα  προκύπτει  κατά  100%  από  τον  βαθμό  των  δύο  τετραμήνων.

Ο  βαθμός  του  απολυτηρίου θα προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων που θα διδάσκονται στην Γ΄ Λυκείου και θα προσμετράται σε ποσοστό 10% για την είσοδο του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Μόρια Εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο

Για τους μαθητές που θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές, ο βαθμός των πανελλαδικών εξετάσεων θα διαμορφωθεί κατά 90% από τον μέσο όρο των βαθμών τους στα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και κατά 10% από τον βαθμό του απολυτηρίου*.

[(Γ. Β.Π. · 0,9) + (Β.Απ. · 0,1)] · 100

 Γ.Β.Π. =  Γενικός Βαθμός Πρόσβασης = Μέσος όρος 4 μαθημάτων που αντιστοιχούν στο
Επιστημονικό Πεδίο.

Β.Απ. = Βαθμός Απολυτηρίου = Μέσος όρος όλων των μαθημάτων που διδάσκονται στην Γ’ Λυκείου

 

*Η ποσόστωση αυτή προτείνεται να ισχύσει το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, δηλ. στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020. Όσο το σύστημα καθιερώνεται και ενισχύεται, το ποσοστό του βαθμού του απολυτηρίου θα αυξάνεται σταδιακά.