Φροντιστήριο "π"

Αλλαγή στην Ημερομηνία Ανακοίνωσης των Αποτελεσμάτων Α’ και Β’ Λυκείου

 

 

Από το υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε ότι μετατίθεται η ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Α’ και της Β’ του Γεν. Λυκείου από τις 5 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος) για τις 6 Ιουνίου. Επομένως το χρονοδιάγραμμα εξετάσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων των ΓΕΛ έχει ως εξής:

• Απολυτήριες εξετάσεις Γ’ Λυκείου: 11-26/5
• Προαγωγικές Εξετάσεις Α’ και Β’ Λυκείου: 11-26/5 (θα συνεχιστούν και μετά τις 26/5).
• Απολυτήριες για Ασθενείς Γ’ τάξης: 29-30/5.
• Αποτελέσματα Γ΄ τάξης: 31/5
• Αποτελέσματα Α’ και Β’ τάξης: 6/6

• Πανελλαδικές Εξετάσεις: Τετάρτη 7/6 μέχρι Δευτέρα 19/6.
• Ειδικά Μαθήματα: 22-24 και 26-30/6.
• Πρακτικές Δοκιμασίες ΤΕΦΑΑ: 20-23 και 26-30/6.

• Εξετάσεις Μετεξεταστέων Γ΄ τάξης (καθώς και Α΄ και Β΄): 23 και 26-28/6.

• Αποτελέσματα: 29/6