Φροντιστήριο "π"

Δελτίο Εξεταζομένου για όσους δώσουν εξετάσεις και Οδηγίες για την Κατηγορία 10%

 

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε εγκύκλιος για το Δελτίο Εξεταζομένου στις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 και για τους υποψηφίους της κατηγορίας 10%.

Τα Δελτία Εξεταζομένου όσων μαθητών εξεταστούν στις Πανελλαδικές του 2017 θα τους εκδοθούν και θα δοθούν στους υποψηφίους το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαϊου και θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας 10%, δηλαδή όσοι απόφοιτοι των Ημερήσιων ΓΕΛ ή των Ημερήσιων ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές του 2016 και του 2015 και θα συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, δεν θα λάβουν Δελτίο Εξεταζομένου.

Μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10%. Το 6% αφορά στους υποψηφίους του 2016 και το 4% στους υποψηφίους του 2015.

Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017, έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών και τελικά δεν θα προσέλθουν σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα:
α) δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης-δήλωσης και
β)μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση.

Η εγκύκλιος για τους υποψηφίους των κατηγοριών 90% και 10% του 2017 σε μορφή PDF: Odigies_Ypopsifion_10%_Deltio_Exetazomenou_2017