Φροντιστήριο "π"

Διδακτέα Ύλη Φυσικής Αγωγής Γυμνασίου και Λυκείου Σχολικού Έτους 2016-17

 

exercising-medium

 

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η διδακτέα ύλη της Φυσικής Αγωγής για το Γενικό Λύκειο για το σχολικό έτος 2016-2017. Για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α’, Β’ και Γ’ τάξεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ισχύει το ΦΕΚ Β’ 197/23-1-2015.

Επισημαίνεται ότι οι οδηγίες που δίνονται ανωτέρω αποτελούν ένα γενικό πλαίσιο δράσης για τη Φυσική Αγωγή, δίνοντας αδρές κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους διδάσκοντες να θέσουν στόχους, να σχεδιάσουν και να επιλέξουν τα περιεχόμενα για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, που είναι αναγκαία για τους μαθητές και κατάλληλα για τις συνθήκες του σχολείου τους.

Κάθε σχολική μονάδα έχει ουσιαστικά την ευχέρεια να προσαρμόσει το Αναλυτικό πρόγραμμα της ΦΑ, με βάση τις ανάγκες, την υλικοτεχνική υποδομή και τα χαρακτηριστικά των μαθητών -τριών που φοιτούν σ’ αυτή. Επίσης, σημαντικές πληροφορίες μπορούν να βρουν οι διδάσκοντες στα ΑΠΣ και ΔΕΙ IIΙΣ 2003 για τη ΦΑ στο Γυμνάσιο (ΦΕΚ 304 τ.Β’/13-3- 2003), καθώς επίσης και στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε για τα προγράμματα της Ολυμπιακής Παιδείας, Καλλιπάτειρα και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Το ΦΕΚ για τη διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο σε μορφή PDF : fek_fysikis_agogis_lykeiou