Φροντιστήριο "π"

Εγκύκλιοι για την Υποβολή του Μηχανογραφικού

 

 

Εκδόθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι εγκύκλιοι για τη διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων από τους υποψηφίους για τα την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η υποβολή των μηχανογραφικών θα γίνει από την ηλεκτρονική διεύθυνση:
ηλεκτρονική διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr

Οι διαδικασίες υποβολής αρχίζουν από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και λήγουν την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018.

Δείτε τις εγκυκλίους:
Για τους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων
Για τους αποφοίτους των Σχολικών Μονάδων