Φροντιστήριο "π"

Εγκύκλιος Μετεγγραφών για Αδέλφια Προπτυχιακούς Φοιτητές

 

 

Υπογράφηκε από τον υπουργό Παιδείας η απόφαση για τις διαδικασίες μετεγγραφών των προπτυχιακών φοιτητών, σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Η απόφαση αφορά σε αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που σπουδάζουν σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα, τόσο μεταξύ τους όσο και από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, για το προηγούμενο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το ποσό των δωδεκάμισι χιλιάδων (12.500) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Στην απόφαση ορίζονται επίσης οι διαδικασίες μετεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Δείτε την εγκύκλιο των μετεγγραφών σε μορφή pdf: Egyklios_Meteggrafon_5_3_18