Φροντιστήριο "π"

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για τον αριθμό εισακτέων στην Πυροσβεστική Ακαδημία

 

 

Καθορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Δείτε σε μορφή pdf το ΦΕΚ : Eiisakteoi_Pyrosvestikis_18