Φροντιστήριο "π"

Επαγγελματικά Δικαιώματα σε Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Σπουδών

 

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας  χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων) που διοργανώνεται από Ελληνικό Πανεπιστήμιο στους πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων:

α. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας) του ΕΚΠΑ.
β. Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό).
γ. Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
δ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ.,
ε. Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ.
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής.
ζ. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
η. Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η δημοσίευση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας: FEK324B_2017