Φροντιστήριο "π"

Προκήρυξη για Εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας μέσω Πανελλαδικών

 

 

Από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας δόθηκε στη δημοσιότητα η 1η Προκήρυξη για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με την προκήρυξη οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν:
α. Για το 90% των θέσεων οι συμμετέχοντας στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων του 2017.
β. Για το 10% των θέσεων με την κατάθεση μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση. Αφορά υποψηφίους ΓΕΛ που εξετάστηκαν στις πανελλαδικές τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων, θα κατανεμηθούν στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό 60%.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη σχολή, κατά κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Τπουργικής Απόφασης των Τπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας και Εσωτερικών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Δικαίωμα εισαγωγής θα έχουν και υποψήφιοι των εξής κατηγοριών:
α) Πολύτεκνοι και τέκνα τους.
β) Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.
γ) Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.
δ) Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.
ε) Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.
στ) Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.

Από τον αριθμό των εισαγομένων που θα καθοριστεί, ποσοστό 10% θα προέρχεται
από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και ποσοστό 4%
θα προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης (στ).

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη Εισαγωγής στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας: Prokyrixi_Axiomatikon_Astynomias