Φροντιστήριο "π"

Συγκριτικά Εισακτέων 2016-17 ανά Επιστημονικό Πεδίο

 

 

Από τους συγκριτικούς πίνακες των εισακτέων ανάμεσα στο 2016 και το 2017, προκύπτουν αρκετές μεταβολές, κυρίως μειώσεις εισακτέων στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο.

Δείτε αναλυτικά τις πιο σημαντικές μεταβολές των εισακτέων ομαδοποιημένες σε ομοειδή τμήματα και με αναφορά στα νέα τμήματα που θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό του 2017, ανά Επιστημονικό Πεδίο:

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών Σπουδών υπάρχουν μικρές σχετικά μεταβολές και ένα νέο τμήμα.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών Σπουδών υπάρχουν αρκετές μεταβολές, κυρίως μειώσεις στα Πολυτεχνικά και Φυσικομαθηματικά τμήματα, ιδιαίτερα αυτά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά μειώνονται οι θέσεις στα τμήματα Αρχιτεκτόνων κατά 20,3%, Μηχανολόγων 10,1%, Πολιτικών Μηχανικών 11,2%, Χημικών Μηχανικών 13,5%, Χημείας 12,9%, Βιολογίας 13,4%. Στο 2ο Επιστ. Πεδίο θα υπάρχουν 3 νέα τμήματα.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Σπουδών Υγείας υπάρχουν επίσης αρκετές μεταβολές, κυρίως μειώσεις στα Ιατρικά τμήματα , ιδιαίτερα αυτά της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Χαρακτηριστικά μειώνονται οι θέσεις στα τμήματα Ιατρικής κατά 20,9%, Οδοντιατρικής 16,7%, Φαρμακευτικής 18,4%, Διατροφής-Διαιτολογίας ΤΕ 13,4%, Μαιευτικής ΤΕ 16,1%, Νοσηλευτικής ΤΕ 10,7% και στα κοινά με το 2ο Επιστ. Πεδίο Τμήματα Χημείας 12,9% και Βιολογίας 13,4%. Στο 3ο Επιστ. Πεδίο θα υπάρχουν 3 νέα τμήματα.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Σπουδών Εκπαίδευσης υπάρχουν μικρές σχετικά μεταβολές.

Στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο των Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής υπάρχουν σχετικά μικρές μεταβολές, κυρίως μειώσεις σε τμήματα της Αττικής και αυξήσεις σε τμήματα της περιφέρειας και 6 νέα τμήματα.