Φροντιστήριο "π"

Συγκριτικό Εισακτέων 2016-2017 και Εισακτέοι Νέων Τμημάτων

 

 

Σημαντικές αλλαγές στον αριθμό των εισακτέων του 2017, σε σχέση με αυτούς του 2016, προκύπτουν από τη σύγκριση των πινάκων των εισακτέων σε πολλά τμήματα. Κύρια χαρακτηριστικά των αλλαγών:

  • Μείωση των εισακτέων σε σχολές υψηλής ζήτησης του 2ου και 3ου Επιστημονικού Πεδίου όπως Ιατρικές, Πολυτεχνικές, Φυσικομαθηματικές.
  • Σταθερότητα ή και αύξηση στον αριθμό των εισακτέων σε σχολές χαμηλής και μεσαίας ζήτησης.
  • Μείωση στον συνολικό αριθμό των εισακτέων στις σχολές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και μείωση στον συνολικό αριθμό των εισακτέων σε σχολές της περιφέρειας.

Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο των τμημάτων και των σχολών στις οποίες υπάρχουν μεταβολές στον αριθμό των εισακτέων το 2017 σε σχέση με το 2016.

Δείτε επίσης στη συνέχεια τον αριθμό των εισακτέων των νέων τμημάτων που θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό του 2017:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2017

Τμήμα Ίδρυμα Εισακτέοι 2017
Αρχιτεκτονικής Τοπίου (Δράμα) ΤΕΙ Ανατ. Μακ.& Θράκης 120
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) ΤΕΙ Θεσσαλίας 40
Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας 100
Εμπορίας και Διαφήμισης (Αθήνα) ΤΕΙ Αθήνας 100
Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 120
Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 60
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) ΤΕΙ Πελοποννήσου 100
Οπτικής και Οπτομετρίας (Αίγιο) ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας 60
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων (Σέρρες) ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας 100
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 70
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 70