Φροντιστήριο "π"

Αριθμός Εισακτέων στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Παιδείας ο βασικός αριθμός των εισακτέων στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικά και ανά τμήμα ή σχολή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχουμε 42850 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26640 στα ΤΕΙ. Δηλαδή συνολικά έχουμε 69490 εισακτέους.

Αντίστοιχα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 είχαμε 43855 εισακτέους στα Πανεπιστήμια και 26130 στα ΤΕΙ. Δηλαδή είχαμε συνολικά 69985 εισακτέους.

Οι εισακτέοι για τα Πανεπιστήμια μειώνονται κατά 1005 ενώ για τα ΤΕΙ αυξάνονται κατά 510. Συνολικά έχουμε μείωση κατά 495 εισακτέους.

Σύμφωνα με την ανακοινωση του υπουργείου, για την κατανομή του αριθμού εισακτέων ανά τμήμα, λήφθηκαν υπόψη τα εξής κριτήρια:

– Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις της χώρας.
– Οι εισηγήσεις των τμημάτων, ιδίως εκείνων στα οποία προβλέπονται εργαστηριακά μαθήματα και για τη λειτουργία των οποίων τεκμηριώθηκαν σοβαρές δυσκολίες.
-Η ανάγκη αποκατάστασης ισορροπίας στην αναλογία των θέσεων που προσφέρονται στους υποψήφιους των τριών ομάδων προσανατολισμού.
– Οι στατιστικές των μετεγγραφών φοιτητών/τριών.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου σημειώνονται επίσης τα εξής:

Στον κατάλογο των τμημάτων, φέτος περιλαμβάνονται επιπλέον δυο νέα πανεπιστημιακά τμήματα τουρισμού καθώς και ένα τμήμα ΤΕΙ τουρισμού που επαναλειτουργεί, αυξάνει τον αριθμό εισακτέων σε τμήματα που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, ενώ ενισχυμένα είναι και τα τμήματα που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή και την πληροφορική.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων σε ορισμένα τμήματα (πχ ιατρικής, βιολογίας, μηχανικών κ.ο.κ ), επιχειρείται, με μια μείωση του αριθμού εισακτέων, η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης, ώστε να μπορέσουν να γίνουν καλοί επαγγελματίες.

Παράλληλα αυξάνεται ο αριθμός εισακτέων σε τμήματα στα οποία κατευθύνονται μαθητές/τριες της θεωρητικής κατεύθυνσης, ώστε να αποκατασταθεί μια αναλογική ισορροπία μεταξύ των θέσεων που προσφέρονται για τους/τις υποψήφιους/ες των τριών ομάδων προσανατολισμού και να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ευκαιριών που τους παρέχονται.

Επιπρόσθετα, στην υπουργική απόφαση αναφέρεται ότι υπήρξε μέριμνα για την ενίσχυση των τμημάτων της περιφέρειας που είδαν την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά τα τμήματά τους να χάνουν μεγάλο μέρος των φοιτητών/τριών τους μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μετεγγραφών και ότι μελετάται η αναμόρφωση των κριτηρίων των μετεγγραφών, ώστε να μην εμποδίζεται η μετεγγραφή των φοιτητών/τριών που το έχουν περισσότερο ανάγκη.