Φροντιστήριο "π"

Συγκριτικό Εισακτέων ανά Επιστημονικό Πεδίο 2016/2017

 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να βρείτε τους Εισακτέους του 2017 σύμφωνα με την τελική απόφαση σε σύγκριση με τους αρχικούς πίνακες των εισακτέων και τους εισακτέους του 2016.

Ο αριθμός των εισακτέων, για κάθε τμήμα, είναι ο συνολικός αριθμός των εισακτέων για τις διάφορες κατηγορίες υποψηφίων (Ημερήσιου Γεν. Λυκείου, Εσπερινού ΓΕΛ, Ημερ. ΕΠΑ.Λ, Εσπ. ΕΠΑ.Λ, κατηγορία 10% κτλ.). Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων για κάθε κατηγορία θα αποφασιστεί με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.

Επίσης για κάθε τμήμα υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ο κωδικός μηχανογραφικού, η περσινή βάση και τα επιστημονικά πεδία από τα οποία υπάρχει πρόσβαση σε κάθε τμήμα.

Δείτε τους συγκριτικούς πίνακες των εισακτέων, ανά Επιστημονικό Πεδίο:

Εισακτέοι 1ου Επιστημονικού Πεδίου :Teliko_Eisakteon_17_Pedio_1 (1)
Εισακτέοι 2ου Επιστημονικού Πεδίου: Teliko_Eisakteon_17_Pedio_2 (1)
Εισακτέοι 3ου Επιστημονικού Πεδίου: Teliko_Eisakteon_17_Pedio_3
Εισακτέοι 4ου Επιστημονικού Πεδίου: Teliko_Eisakteon_17_Pedio_4
Εισακτέοι 5ου Επιστημονικού Πεδίου: Teliko_Eisakteon_17_Pedio_5