Φροντιστήριο "π"

Το Νέο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Λυκείου

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου και μετά από διευκρίνιση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), από το ΙΕΠ προτείνεται το παρακάτω ωρολόγιο πρόγραμμα για το Λύκειο:

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: Σύνολο 35 ώρες:

Μαθήματα Κορμού (29 ώρες):

Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Γεωλογία
Ιστορία
Πολιτική παιδεία
Α Ξένη Γλώσσα
Θρησκευτικά
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες δημιουργικές δραστηριότητες
Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μαθήματα Επιλογής (6 ώρες):

Δύο ξένες γλώσσες
Εφαρμογές Πληροφορικής
Γεωλογία και διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία
Οικονομικά

Β ΛΥΚΕΙΟΥ: Από 32 έως 36 ώρες;
Τα διδασκόμενα μαθήματα μειώνονται σε 6 ή 7 (από 15)

Μαθήματα Κορμού (τετράωρα και δίωρα):
Έκθεση

Λογοτεχνία
Στατιστική
Γεωμετρία
Γενικά Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Ιστορία και Σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες Δημιουργικές Δραστηριότητες

Μαθήματα Επιλογής:
Αρχαία

Ξένες Γλώσσες
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Θρησκευτικά και Ηθικά Ζητήματα
Μουσική
Σχέδιο
Ψυχολογία
Φιλοσοφία
Πολιτισμός και Τέχνη
Οικονομικά και άλλα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (28 ώρες);
Τα διδασκόμενα μαθήματα μειώνονται σε 9 ή 10 (από 18)

Μαθήματα Κορμού (10 ώρες):
Έκθεση, Λογοτεχνία (6 ώρες)

Φυσική Αγωγή(2 ώρες)
Ελεύθερες/ Δημιουργικές Δραστηριότητες (2 ώρες)

Μαθήματα Επιλογής (18 ώρες):
Μαθηματικά

Φυσική
Χημεία
Βιολογί
Αρχαία
Ιστορία
Λατινικά
Φιλοσοφία
Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί
Πληροφορική
Πολιτική Οικονομία
Ξένες Γλώσσες
Ζητήματα Ηθικής και Θρησκειών
Σχέδιο
Μουσική
Ιστορία της Τέχνης
Μαθήματα ΕΠΑ.Λ.

Στο νέο πρόγραμμα δεν θα υπάρχουν μονόωρα μαθήματα, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχει δοθεί ο αριθμός ωρών ανά μάθημα.