Φροντιστήριο "π"

Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο αποτελείται από πέντε σχολές με 26 τμήματα. Το νέο Πανεπιστήμιο προκύπτει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο περιλαμβάνει 32 και του ΤΕΙ Πειραιά το οποίο περιλαμβάνει 10 τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Αν και στο νόμο δεν υπάρχει ρητή αντιστοίχιση ανάμεσα στα “παλαιά” και στα νέα τμήματα που προκύπτουν, τα περισσότερα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής αναφέρονται, βάσει του τίτλου τους, στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο με αυτό των ΤΕΙ. Για τα υπόλοιπα προκύπτει, έμμεσα, αντιστοίχιση με βάση τις διατάξεις του νόμου για την ένταξη των εγγεγραμμένων φοιτητών και του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα νέα τμήματα.

Δείτε εδώ, σε μορφή pdf τις Αντιστοιχίες των Τμημάτων ΤΕΙ Αθήνας & Πειραιά και Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , από το τμήμα μελετών της Keystone: Antistoixies_Tmimaton_PDA_2