Φροντιστήριο "π"

Οι Σχολές και τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο περί δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το νέο πανεπιστήμιο προκύπτει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο περιλαμβάνει 31 τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις και του ΤΕΙ Πειραιά Αθήνας το οποίο περιλαμβάνει 10 τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, αποτελείται από πέντε σχολές με 26 τμήματα σε σχέση με τα 41 που λειτουργούσαν στα δύο ΤΕΙ. Επομένως με τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής, μειώνονται κατά 15 τα τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που θα είναι διαθέσιμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο του 2018, σε σχέση με αυτά του Μηχανογραφικού του 2017.

Οι σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα είναι τα εξής:

1. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
β) Μηχανικών Βιοϊατρικής,
γ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
δ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
ε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
στ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
ζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
η) Πολιτικών Μηχανικών.

2. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
β) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
γ) Διοίκησης Τουρισμού,
δ) Κοινωνικής Εργασίας,
ε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
στ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.

3. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
β) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
δ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.

4. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Βιοϊατρικών Επιστημών,
β) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
γ) Εργοθεραπείας,
δ) Μαιευτικής,
ε) Νοσηλευτικής,
στ) Φυσικοθεραπείας.

5. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συγκροτείται από τα τμήματα:
α) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
β) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών