Φροντιστήριο "π"

Το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Παν. Δυτ. Αττικής

 

Το Σχέδιο Νόμου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής και άλλες Διατάξεις.

Δείτε σε μορφή pdf το Σχέδιο Νόμου και την αιτιολογική έκθεση:

idrysi_pan_dyt_atiikis_kai_alla_9_2_18

aitiologiki_ekthesi_pan_dyt_attikis_9_2_2018