Φροντιστήριο "π"

Σχολές & Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

 

Στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προβλέπεται ότι το νέο Πανεπιστήμιο θα έχει ως αντικείμενο σπουδές και έρευνα στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

α) Κοινωνικές, Διοικητικές και Οικονομικές Επιστήμες,
β) Επιστήμες Μηχανικού,
γ) Επιστήμες Τροφίμων,
δ) Επιστήμες Υγείας και Πρόνοιας
ε) Καλλιτεχνικές Σπουδές.

Στο ίδιο νομοσχέδιο προβλεπεται ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:

α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
• Μηχανικών Βιοϊατρικής,
• Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
• Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
• Μηχανικών Τοπογραφίας &Γεωπληροφορικής,
• Μηχανολόγων Μηχανικών,
• Ναυπηγών Μηχανικών,
• Πολιτικών Μηχανικών.

β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
• Διοίκησης Επιχειρήσεων,
• Διοίκησης Τουρισμού,
• Κοινωνικής Εργασίας,
• Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
• Προσχολικής Αγωγής.

γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
• Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
• Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
• Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.

δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Βιοϊατρικών Επιστημών,
• Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
• Εργοθεραπείας,
• Μαιευτικής,
• Νοσηλευτικής,
• Φυσικοθεραπείας.

ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα τμήματα:

• Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
• Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών