Φροντιστήριο "π"

Δικαιώματα Διδασκαλίας σε Αποφοίτους Πέντε Τμημάτων ΤΕΙ

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 154/8-12-2017 (ΦΕΚ 202/Α/27-12-2017) δίνονται δικαιώματα διδασκαλίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε αποφοίτους πέντε τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα:

1. Οι απόφοιτοι του τμήματος Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.30 Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και Ανθοκομίας,

2. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εντάσσονται στον κλάδο/ειδικότητα εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων,

3. Οι απόφοιτοι του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και του ΤΕΙ Πελοποννήσου εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 18.02 Διοίκησης Επιχειρήσεων,

4. Οι απόφοιτοι του τμήματος Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων του ΤΕΙ Πάτρας εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 17.05 Πολιτικών- Τοπογράφων,

5. Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Μηχανικών Μορφολογίας και Αναστήλωσης Τ.Ε. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ 17.05 Πολιτικών -Τοπογράφων,

Το Προεδρικό Διάταγμα 154/8-12-2017 σε μορφή pdf: pd154_17_Ep_Dik_5_Tmimaton