Φροντιστήριο "π"

Εξεταστέα ύλη και τρόπος εξέτασης για την εισαγωγή σε τμήματα Μουσικών Σπουδών

Ανακοινώθηκε η εγκύκλιος που προσδιορίζει την ύλη και τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν Αίτηση Προδήλωσης για την κατεύθυνση και το μουσικό όργανο στο οποίο θα εξετασθούν.

Από τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 (δηλαδή για την εισαγωγή στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) και εφεξής, η εισαγωγή στα τρία (3) Τμήματα:

– στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

– στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

– στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

γίνεται ΜΟΝΟ μέσω κοινών εισαγωγικών εξετάσεων πανελλαδικού επιπέδου. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο όμως δεν θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, άρα δεν αφορά τους φετινούς υποψηφίους.

Τα δύο (2) λοιπά μουσικά Τμήματα Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ δεν επηρεάζονται από τη νέα διαδικασία και για την εισαγωγή τους ισχύουν κανονικά οι πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και στα δύο (2) ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος μουσικών ακουστικών ικανοτήτων», όπως ίσχυε πάντα.

Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.