Φροντιστήριο "π"

Εξεταζόμενα μαθήματα στο Λύκειο

Πολλοί ρωτούν σε πόσα μαθήματα θα εξεταστούν οι μαθητές του Λυκείου στις εξετάσεις του Μαΐου. Ο αριθμός των εξεταζομένων μαθημάτων δεν έχει καμία σχέση με την ψήφιση του νέου συστήματος. Είναι ανεξάρτητη από αυτήν. Συνεπώς τον Ιούνιο οι μαθητές θα εξεταστούν: η Α Λυκείου σε 8 μαθήματα, η Β Λυκείου σε 6 μαθήματα και η Γ Λυκείου σε 4 μαθήματα.

Δείτε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας