Φροντιστήριο "π"

Νεες Αλλαγές στο Μηχανογραφικό του 2017

 

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, γίνονται και νέες αλλαγές στο μηχανογραφικό δελτίο 2017 που αφορούν στις στρατιωτικές σχολές του Επιστημονικού Πεδίου Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών στις φετινές πανελλαδικών εξετάσεων:

Συγκεκριμένα στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο προστίθενται οι σχολές:

• Μόνιμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – κατεύθυνση τεχνολογικής υποστήριξης
• Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – κατεύθυνση επιχειρησιακής υποστήριξης
• Μόνιμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – κατεύθυνση διοικητικής υποστήριξης

Στο ίδιο Επιστημονικό Πεδίο διαγράφονται οι σχολές:

• Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων
• Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ)
• Υπαξιωματικών Διοικ. Αεροπορίας (ΣΥΔ)