Φροντιστήριο "π"

Μετονομασίες Σχολής και Τμήματος

 

Με ρυθμίσεις οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν από τον υπουργό Παιδείας για ψήφιση, στη Βουλή.

1. Η Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετονομάζεται σε Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, διατηρώντας την ίδια συγκρότηση. Η έδρα της Σχολής είναι στο Ρέθυμνο.

2. Το τμήμα Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετονομάζεται σε τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και εξομοιώντεται με τα υπόλοιπα τμήματα Εικαστικών (Καλών) Τεχνών. Επομένως η εισαγωγή δεν γίνεται μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων, αλλά μέσω ειδικών εξετάσεων που οργανώνουν οι ίδιες οι σχολές.